Sklápěcí nástavby na vozidla do 48t celkové hmotnosti

skl301.jpg Sklápěcí nástavba je určena pro převoz sypkých materiálů a stavební suťi s možností sklopení nákladu do tří stran (typ S3) nebo pouze dozadu (typ S1). Je složena ze čtyř základních částí: roznášecího rámu, sklápěcího mostu, systému bočnic (zadního čela) a hydraulického obvodu.
Roznášecí rám je pevně spojen s rámem podvozku a je řešen jako ocelový svařenec. Hlavními částmi roznášecího rámu jsou: podélné nosníky osazené kotvícími prvky pro spojení nástavby s rámem podvozku, hlavní příčné nosníky osazené ložisky sklopné korby, pomocné příčné nosníky rámu a diagonální stabilizace.
skl302.jpg Sklápěcí most je ocelový svařenec s ocelovou podlahou (HARDOX) usazený na roznášecím rámu nástavby ve vidlicových uloženích pro provedení S3 nebo na zadním sklápěcím čepu pro S1.
Bočnice jsou vysoké od 800 do 1500 mm svařené z ocelových plechů (HARDOX), zinkované a lakované. Bočnice jsou sklopné podle horní osy ("pendl") otáčení. Ovládání bočnic a zadního čela je ruční, mechanické nebo pneumatické. Pro časté sklápění do boku je možné dodat podélně dělenou hydraulicky ovládanou bočnici na levé straně.
Hydraulický obvod je složen z olejového čerpadla, olejové nádrže, hydraulického rozváděče, filtru a pojistného ventilu. V obvodu je dále teleskopický lineární hydromotor uložený pod sklápěcím mostem pro variantu S3 nebo frontálně pro variantu S1 a pneumatické omezení maximálního zdvihu.
Ovládání hydraulického obvodu je pneumatické z kabiny řidiče.
skl303.jpg Všechny ocelové části nástavby jsou antikorozně ošetřeny pískováním, žárovým zinkováním a dvouvrstvým lakováním.
Pokud to konstrukce podvozku vyžaduje, jsou součástí nástavby zadní plastové blatníky, boční sklopné hliníkové zábrany proti podjetí, poziční osvětlení a označení vozu dle aktuálně platné právní normy ČR, zadní nárazník atd.
Jako novinku nabízíme sklápěcí nástavbu v provedení S1 typu "DUMPER". Tento sklápěč má vanovou sklápěcí nástavbu s dvojitou podlahou a možností vyhřívání podlahy výfukovými plyny vozidla. Jako doplňek sklápěčů S1 pro odvoz stavební suťi nebo zeminy doporučujeme hydraulicky otvírané zadní čelo s dopředu posunutou osou otáčení. Toto řešení umožňuje (oproti gravitačně otvíranému čelu) zvětšení výšky výsypného profilu pod zadním čelem.
\
KOV Velim, Sokolská 615, 281 44, tel.+420 321 763 337
© 2007 KOV Velim